Σε ισχυρές και «γενναιόδωρες» ρυθμίσεις «κόκκινων» στεγαστικών, επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων «σπρώχνει» τις εμπορικές τράπεζες η Τράπεζα της Ελλάδος με βάση την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που σε συνδυασμό με τον Κώδικα Δεοντολογίας αποτελούν τον μπούσουλα για να επανέλθει σε ορθή πορεία το μεγαλύτερο ποσοστό από δάνεια ύψους 107 δισ. ευρώ που δεν εξυπηρετούνται.

Οπως αναφέρει το «Εθνος», ήδη η BlackRock ολοκλήρωσε τη χαρτογράφηση όλων των προβληματικών δανείων και παρέδωσε την ανάλυσή της (segmentation report) στην Τράπεζα της Ελλάδος την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Για την καταγραφή των «κόκκινων» χαρτοφυλακίων, όπως λένε τραπεζικές πηγές, χρησιμοποιήθηκε πλέγμα κριτηρίων, όπως για παράδειγμα: η γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται το υποθηκευμένο, η εμπορικότητα, ο βαθμός δανεισμού του δανειολήπτη, ο χρόνος καθυστέρησης του δανείου, αλλά και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR).

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι βασικές ρυθμίσεις στις οποίες θα προβούν από δω και πέρα οι τράπεζες σε ό,τι αφορά στα κόκκινα δάνεια είναι τέσσερις:

Μια από αυτές θα είναι η ανταλλαγή του ακινήτου του δανειολήπτη με άλλο μικρότερο και πιο χαμηλής αξίας από το πρώτο.

Η δεύτερη προβλέπει το “σπάσιμο” του δανείου σε δύο μέρη. Το πρώτο με βάση τις δυνατότητες του δανειολήπτη θα εξυπηρετείται, ενώ το δεύτερο μέρος του ποσού θα παγώνει, μετά από συμφωνία με τον δανειολήπτη θα παγώνει για ένα διάστημα ως και πέντε ή και δέκα χρόνια.

Η τρίτη λύση που μπορεί να προταθεί θα είναι η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου ακόμη και πέραν του προσδόκιμου ορίου ζωής με μεταφορά των υποχρεώσεων στους εγγυητές ή κληρονόμους του δανειολήπτη.

Η τέταρτη λύση την οποία θα έχουν οι δανειολήπτες που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα δάνειά τους θα είναι η μεταβίβαση της κυριότητας στην τράπεζα απ’ την οποία έχουν πάρει το δάνειο, η παραμονή στο ίδιο σπίτι και η πληρωμή ενός είδους ενοικίου το οποίο θα καθορίζεται με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ουσιαστικά δηλαδή ο δανειολήπτης θα χάνει το σπίτι, αλλά θα μπορεί να παραμένει πληρώνοντας ενοίκιο.http://www.real.gr/