Οι περισσότεροι web browsers διαθέτουν ορθογραφικό έλεγχο για μία πληθώρα από υποστηρίζομενες γλώσσες, αλλά συνήθως [όπως στην περίπτωση του Chrome] χωρίς να τις υποστηρίζουν ταυτοχρόνως.

Ο Google Chrome αυτό θα το αλλάξει, καθώς έχει ήδη προστεθεί στην δοκιμαστική του έκδοση [Canary] η δυνατότητα spell checking σε πολλαπλές γλώσσες ταυτόχρονα. Αυτό θα βοηθήσει ιδιαιτέρως όσους γράφουν κείμενα σε περισσότερες από μία γλώσσες, ενώ θα εξαφανιστούν οι «εκνευριστικές» κόκκινες γραμμές κάτω από τις λέξεις.


Με κόκκινη υπογράμιση οι λανθασμένες λέξεις σε δύο διαφορετικές γλώσσες

Τέλος, ο Firefox αναλόγως το add-on, μπορεί να υποστηρίξει ορθογραφικό έλεγχο σε δύο γλώσσες ταυτοχρόνως.

Πηγή: e-pcmag.com