Τη Δευτέρα 18/7/2016 ο Κήπος των Ηρώων μετά το μεσημέρι παρέμεινε κλειστός. Δεκάδες επισκέπτες από διάφορες περιοχές της χώρας δεν μπόρεσαν να προσεγγίζουν και να ξεναγηθούν στο χώρο, για άγνωστους λόγους, παρότι ο Κήπος παραμένει ανοικτός τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια από 9:00π.μ. έως 9:00μ.μ., όπως αναφέρει και η σχετική επιγραφή. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, το φαινόμενο αυτό απεφεύχθη την τελευταία στιγμή.

Επειδή κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τυχόν έριδες ή γραφειοκρατικές αγκυλώσεις αναφορικά με την εποπτεία και τη διαχείριση του χώρου, εκείνο που προέχει, κατά την άποψή μας, είναι ότι ΑΜΕΣΑ πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που προέκυψε, ώστε αφ’ ενός μεν το ιστορικό βάρος του χώρου ανά την Ελλάδα και τον κόσμο, να μην αμφισβητείται και αφ’ ετέρου να μην εκφράζονται δυσμενή σχόλια από την εικόνα του κλειστού ιερού ταφείου των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Δεν είναι και η καλύτερη προσφορά ΟΛΩΝ μας στην επιδιωκόμενη και θρυλούμενη πολιτισμική μας εξωστρέφεια…

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.  

 «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»