Χαιρετίζω το 14ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, που ξεκίνησε σήμερα στην πόλη μας. Το συνέδριο επικεντρώνεται στην Αγροτική Ανάπτυξη και στην Οικονομία υπαίθρου και πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου ο αγροτικός τομέας της χώρας δραστηριοποιείται σε ένα ευρωπαϊκό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται κυρίως ως αποτέλεσμα της έντονης ύφεσης που συνεχίζει να πλήττει δραματικά τις οικονομίες της Ευρώπης.
Μέσα στις συνθήκες αυτές που διαμορφώνει το σύγχρονο υφεσιακό ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, το 14οΠανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας αποτελεί συνάντηση, στην οποία επιστήμονες/ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε διάφορους χώρους παρουσιάζουν τις ερευνητικές τους εργασίες και μοιράζονται τις εμπειρίες τους στον συγκεκριμένο τομέα, με κύριο στόχο να υποδείξουν τα αδύνατα σημεία και να αναδείξουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες του αγροτικού τομέα, προτείνοντας εφικτές και αποτελεσματικές λύσεις για ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.
Εμπειρίες και εργασίες που είναι χρήσιμες για όλους..

Ο Δήμος Αγρινίου επιδιώκει την ισχυροποίηση του πρωτογενούς τομέα και λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις του αγροτικού πληθυσμού προχωρά σταθερά στην υλοποίηση δράσεων που άμεσα ή έμμεσα συμβάλλουν:
• στη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής
• στην προστασία του περιβάλλοντος
• στην αναζήτηση νέων μεθόδων παραγωγής και εμπορίας πιστοποιημένων ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.
• στην εξωστρέφεια και στην ενίσχυση της νοοτροπίας της συλλογικής δράσης
• στην διεύρυνση της ροής πληροφοριών μεταξύ των παραγωγών και λοιπών εμπλεκομένων στο πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και στην περαιτέρω αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των παραπάνω εμπλεκομένων σε όλη τη διαδικασία παραγωγής
• στην ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ επιστημόνων, τεχνικών, φοιτητών, επαγγελματιών, παραγωγών, αγροτών στα θέματα ποιότητας, περιβαλλοντικής φιλικότητας και προώθησης των αγροτικών προϊόντων.
• Στη διάδοση της γνώσης και των καινοτόμων τεχνικών πρακτικών με την εμπέδωση περιβαλλοντικής συνείδησης.
Δεν θέλω να πω περισσότερα…
Υπάρχουν σημαντικοί ομιλητές και ερευνητές εξειδικευμένοι στον τομέα αυτό να μας πουν σημαντικά πράγματα….
Εγώ θέλω κλείνοντας να συγχαρώ τόσο την Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών όσο και το Πανεπιστήμιο και ειδικότερα το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών που έχει αναλάβει την παρουσίαση των νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων από άξιους ερευνητές.
Θεωρώ ότι η εκδήλωση αυτή αποτελεί πλέον έναν πετυχηµένο θεσµό, ο οποίος υποστηρίζει σηµαντικά την επικοινωνία των Ελλήνων ερευνητών του χώρου, συνεισφέρει στη διάδοση νέων ιδεών και αποτελεσµάτων και στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών.
Η επιτυχία των συναντήσεων αυτών αποτελεί σαφή ένδειξη της έντονης ερευνητικής δραστηριότητας που έχει αναπτυχθεί από τους Έλληνες ερευνητές στο χώρο της πολυκριτήριας ανάλυσης.
Για το λόγο αυτό, εμείς ως δημοτική αρχή θα στηρίζουμε ποικιλοτρόπως τη διεξαγωγή τέτοιων εκδηλώσεων και αποτελεί, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, όφελος για την περιοχή η ύπαρξη των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο. Οφείλει, λοιπόν η κεντρική εξουσία να μεριμνήσει για την επίλυση αυτών των προβλημάτων, πρωτίστως της υποχρηματοδότησης, για να έχουν νόημα και επιτυχία στο μέλλον αυτού του είδους οι εκδηλώσεις και οι επιστήμονες και οι ερευνητές μας να παραμένουν στον τόπο μας.