Παγώνουν τις δόσεις δανείων οι τράπεζες ελέω capital controls

Παγώνουν τις δόσεις δανείων οι τράπεζες ελέω capital controls Σε “πάγωμα” των δόσεων του Αυγούστου για τους δανειολήπτες που έχουν στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια και λόγω των capital controls δεν μπορούν να τις εξοφλήσουν, προσανατολίζονται οι τράπεζες Ήδη κάποιες τράπεζες έχουν στείλει επιστολές στους δανειολήπτες τους με τις οποίες τους ενημερώνουν ότι η δόση του Αυγούστου “παγώνει”, δηλαδή εάν δεν πληρωθεί δεν θεωρείται ληξιπρόθεσμη, αλλά θα μεταφέρεται η πληρωμή τους για τους επόμενους μήνες. Άλλες πάλι έχουν επιλέξει να επιμερίσουν το ποσό της δόσης του Αυγούστου σε όλη τη διάρκεια των δανείων, με στόχο την διευκόλυνση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, για τις δόσεις δανείων στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, καθώς και για τις δόσεις δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα υπολογιστούν καθόλου τόκοι υπερημερίας και επιπλέον το οφειλόμενο ποσό της δόσης δεν θα επαυξήσει στο διπλάσιο την οφειλή του επόμενου μήνα. Το ποσό της δόσης που θα παραληφθεί θα επιμεριστεί αναλογικά στον υπολειπόμενο χρόνο διάρκειας του δανείου, με αποτέλεσμα η επιβάρυνση για τον δανειολήπτη να είναι από αμελητέα έως ανύπαρκτη αν, εν τω μεταξύ, μέχρι τη λήξη του δανείου μεσολαβήσουν και αλλαγές υπέρ του στα επιτόκια. Το πιο άμεσο όφελος για τον δανειολήπτη, πάντως, έγκειται στο ότι αυτός κερδίζει χρόνο από το να καταστεί υπερήμερος και εμμέσως ενθαρρύνεται από την τράπεζα να είναι συνεπής στις οφειλές του

www.dikaiologitika.gr