Παράταση στην υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ που έληγε σήμερα.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία καταβολής του φόρου, που τυχόν προκύπτει, από τις παραπάνω δηλώσεις παρατείνεται μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου.

Στην περίπτωση επιλογής της καταβολής του οφειλόμενου χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική μόνο για την πρώτη δόση.

Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet.