Στις 11/8/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο ΞΕΝΙΑ θα γίνει παρουσίαση από την ομάδα εργασίας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων της μελέτης για την ανάπλαση του Άλσους Γριμπόβουαπό το Δημοτικό Λιμενικό  Ταμείο Ναυπάκτου .