Εμφάνιση mosxolios2.jpg

 

Πρόκειται για το έργο «Κατασκευή Οδικής Αρτηρίας κατά μήκος ρέματος Ρεμπελιά από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Εργατικές Κατοικίες, Διώρυγα Δοκιμίου και συναρμογών  με κάθετους οδούς Δήμου Αγρινίου (Γ΄. Φάση)», προϋπολογισμού 2.500.000 Ευρώ.  

Το έργο μελετήθηκε και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ από τον Δήμο Αγρινίου,  δημοπρατήθηκε δε στις 17-4-2013 και η σύμβασή του υπογράφηκε στις 4-9-2013.  

Κατά την επίσκεψη του τότε Δημάρχου Αγρινίου Παύλου Μοσχολιού στις 11-3-2014 ήδη οι εργασίες είχαν προχωρήσει σημαντικά.

Αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο οδοποιίας, γιατί ενώνει την οδό Ελ. Βενιζέλου με την παράπλευρη οδό της Διώρυγας Δοκιμίου, δίνει διέξοδο στις  κάθετες οδούς της περιοχής Αϊβασιλιώτικα και αυξάνει σημαντικά την δυνατότητα  περιφερειακής κυκλοφορίας, μειώνοντας έτσι την ήδη φορτισμένη αστική κυκλοφορία.