Στα πλαίσια της Πράξης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» τους κάτωθι, με τις αντίστοιχες ειδικότητες προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) μηνών, από 1-8-2015 και μέχρι 31-12-2015
1.Μαλιγιάννη Γεώργιο του Αποστόλου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
2.Γιαννακοπούλου Βασιλική του Κων/νου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
3.Καλαμπόκη Σταματία του Λάμπρου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
4.Ξυθάλη Νικόλαο του Κων/νου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
5.Σπάη Ειρήνη του Θεοδώρου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
6.Καππέ Βασιλική του Παναγιώτη, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
7.Παλιούρα Όλγα του Κων/νου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
8.Μαλεσιάδα Ελένη του Αγγέλου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
9. Θεοδωρέλου Γεωργία του Θεοδώρου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
10. Αμοργανιώτη Ανδρέα -Λουκά του Δημητρίου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
11. Αρσένη Ευσταθία του Νικολάου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
12.Τσιάκαλου Μαγδαλινή του Παναγιώτη, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
13.Μπουγάνη Θεοδώρα του Βασιλείου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
14.Γαλαζούλα Πολυνίκη του Χρήστου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
15.Μήκα Χρήστο του Στυλιανού, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
16.Μπαζούλα Παναγιώτη του Βασιλείου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
17. Κρικώνη Θεοδώρα του Αποστόλου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
18.Γεωργάκη Χριστιάνα του Αθανασίου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
19.Φονιά Σταύρο του Αποστόλου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
20.Δρόσο Σωτήριο του Αθανασίου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
21.Μάλλιο Παναγιώτη του Γεωργίου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
22.Πίκουλα Κωνσταντιά του Παναγιώτη, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
23.Τσόγκα Ελευθερία του Στεφάνου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
24.Δρόσου Ιωάννα του Αιμιλίου , ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
25.Παπασπύρου Ευανθία του Αποστόλου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
26.Παπανίκος Παναγιώτης του Αθανασίου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
27.Κουτσίκου Ιωάννα του Κων/νου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
28.Καραγεώργο Ιωάννη του Γεωργίου, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
29.Νιτσόλα Ιωάννη του Μιχαήλ, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
30.Κουτσιούμπα Αθανάσιο του Θωμά, ΔΕ Υδραυλικών
31.Σαγιάννη Κων/νο του Ανδρέα, ΔΕ Υδραυλικών
32.Χαρδαλιά Χαράλαμπο του Σπυρίδωνα, ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας
33. Γούλα Ηλία του Ιωάννη, ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας
34. Καραδήμα Αλεξάνδρα του Κων/νου, ΔΕ Πληροφορικής
35.Κωστοπούλου Σπυριδούλα του Δημητρίου, ΔΕ Πληροφορικής
36.Χαρίση Νίκη του Δημητρίου, ΔΕ Πληροφορικής
37.Μυριούνη Κωνσταντίνα –Έρση του Παναγιώτη, ΤΕ Νοσηλευτών
38.Καπλάνη Κωνσταντίνο του Κων/νο , ΤΕ Νοσηλευτών.
39. Τσαραντάνη Μαρία του Παναγιώτη, ΔΕ Μαγείρων
40.Ντάλλα Ειρήνη του Γεωργίου, ΔΕ Μαγείρων
41.Φωλιά Γεωργία του Θεοδώρου, ΔΕ Βοηθοί Βρεφοκόμοι
42. Μπεκιάρη Δάφνη του Γρηγορίου, ΠΕ Οικονομικού
43.Σαλταούρα Ελισσάβετ του Γεωργίου, ΔΕ Νοσηλευτών
44.Τσούκα Βασιλική του Κωνσταντίνου, ΔΕ Νοσηλευτών
45. Μαμουζέλου Άννα του Μιχαήλ, ΤΕ Πληροφορικής
46.Ρεντζούλα Μαρία του Κων/νου, ΤΕ Πληροφορικής
47.Κατσικαρέλη Χριστίνα του Κωνσταντίνου, ΔΕ Διοικητικού
48.Μαντέλου Σοφία του Δημητρίου, ΔΕ Διοικητικού
49.Κοτσώρη Νικολέτα του Σωτηρίου, ΔΕ Διοικητικού
50. Παπαγεωργίου Δημήτριος του Θεοδώρου, ΠΕ Διοικητικού
51.Μακρυγιάννη Σοφία του Θρασύβουλου, ΠΕ Διοικητικού
52.Στούμπου Ελευθερία του Ηλία, ΠΕ Διοικητικού
53. Λάλα Σωκράτη του Θεοδώρου, ΤΕ Βρεφοκόμων
54.Πολύζου Χαρίκλεια του Ιωάννη , ΤΕ Οικονομικού
55.Κατσικαρέλη Αντωνία του Νικολάου, ΤΕ Οικονομικού
56.Μιμηγιάννη Κωνσταντίνα του Λεωνίδα, ΤΕ Οικονομικού
57. Ζαρμακούπη Βασιλική του Ευαγγέλου, ΤΕ Οικονομικού.

2. Οι προσλαμβανόμενοι θα αμείβονται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα και τη διαδικασία του Κεφαλαίου 11 της ανωτέρω δημόσιας πρόσκλησης.
3. Ο Δήμος Αμφιλοχίας δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελουμένους.
4. Με τη λήξη του προγράμματος, οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως χωρίς καμιά αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του ν. 4152/2013
5. Με το πέρας της απασχόλησης δεν απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε7- Βεβαίωση Δήλωση Εργοδότη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

e-maistros.gr