Ποιους αφορά το πρόγραμμα για δωρεάν ρεύμα, στέγη και σίτιση

Δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έως 300 κιλοβατώρες μηνιαίως, επιδότηση ενοικίου και κουπόνια σίτισης σε νοικοκυριά και άτομα που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας και παράταση στις παροχές ασθενείας σε ανέργους προβλέπει, μεταξύ των άλλων, το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, το πρώτο νομοσχέδιο που καταθέτει η νέα κυβέρνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη τη σύσταση Γενικής Γραμματείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς που θα υπάγεται στον υπουργό Επικρατείας. Από τη συγκεκριμένη Γραμματεία θα γίνεται και ο συντονισμός των δράσεων και του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των υπουργείων. Ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ και ο διευθυντής Οικονομικής Αστυνομίας αναφέρονται και ενημερώνουν για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς τους στον υπουργό Επικρατείας. Επίσης σε κάθε υπουργείο συστήνεται μια θέση μετακλητού αναπληρωτή γενικού γραμματέα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

1. Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα. Νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και ήταν ενταγμένα στο κοινωνικό τιμολόγιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, των οποίων η παροχή έχει διακοπεί έως και την 31/1/2015 λόγω οφειλών επανασυνδέονται στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση και παρέχεται ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος έως 300 κιλοβατώρες μηνιαίως δωρεάν έως το τέλος του 2015. Οι οφειλές τους διαγράφονται. Η συγκεκριμένη παροχή δεν συνυπολογίζεται ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων λήψης οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χορηγείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

2. Επιδότηση ενοικίου. Χορηγείται επίδομα ενοικίου σε έως 30.000 φτωχά νοικοκυριά που δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ίδιο ακίνητο εντός της περιφέρειας που κατοικούν. Η επιδότηση θα ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά άτομο και σε 220 ευρώ ανά πολυμελή οικογένεια. Η παροχή αυτή αφορά νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με νέους όρους και θα χορηγείται απευθείας στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Το επίδομα χορηγείται για φέτος και δύναται να ανανεωθεί για το 2016 ενώ είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κρατήσεις και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη του ιδιοκτήτη του ακινήτου προς πιστωτικά ιδρύματα. Αντίθετα, θα μπορεί να καλύπτει, συμψηφιζόμενο, βεβαιωμένες οφειλές του προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία.

3. Κουπόνια σίτισης. Το μέτρο αφορά 300.000 άτομα (φυσικά πρόσωπα) που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η επιδότηση σίτισης παρέχεται με εκπτωτικά κουπόνια ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο για την προμήθεια ειδών σίτισης. Για τη χορήγηση της επιδότησης σίτισης λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εισοδημάτων των δικαιούχων από κάθε πηγή. Το ύψος του θα κυμαίνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας για αγορά προϊόντων από επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συνεργαστούν.

4. Παροχές ασθενείας σε ανέργους. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, θα καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, για παροχές ασθενείας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 50 ημέρες ασφάλισης, είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο 15μηνο χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 15μήνου. Η ασφαλιστική κάλυψη των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και έως 65 ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι παρατείνεται για ένα έτος μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 2016 υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές προς τον ΟΑΕΕ ή τις έχουν ρυθμίσει. Επίσης καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ οι εργαζόμενοι της επιχείρησης Εταιρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Α.Ε. και οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Tι προβλέπει το νομοσχέδιο

• Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Eως 300 κιλοβατώρες μηνιαίως δωρεάν έως το τέλος του 2015. Oι οφειλές τους διαγράφονται.

• Eπίδομα ενοικίου σε έως 30.000 φτωχά νοικοκυριά που δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ίδιο ακίνητο εντός της περιφέρειας που κατοικούν. H επιδότηση θα ανέρχεται σε 70 ευρώ ανά άτομο και σε 220 ευρώ ανά πολυμελή οικογένεια.

• Kουπόνια σίτισης σε 300.000 άτομα (φυσικά πρόσωπα) που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας. H επιδότηση σίτισης παρέχεται με εκπτωτικά κουπόνια ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο.

• Παροχές ασθενείας σε ανέργους. Oι ασφαλισμένοι του IKA-ETAM καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, θα καλύπτονται από τον EOΠYY, για παροχές ασθενείας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα ημέρες ασφάλισης, είτε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο 15μηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του 15μήνου.

imerisia.gr