Η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου – Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ) σε  συνεργασία με το Επιμελητήριο Πρέβεζας, σας προσκαλεί την Τετάρτη 6-7-2016 και ώρα 19:00 στην Πρέβεζα (αίθουσα Επιμελητηρίου Πρέβεζας), όπου στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης (δημοσιοποίησης), θα γίνει ενημέρωση, σχετικά  με την υποβολή σχεδίου Τοπικού Προγράμματος της ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ, για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο Πλαίσιο:

  • Του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 και
  • της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Το Τοπικό Πρόγραμμα, θα σχεδιαστεί μέσω της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης ως προϊόν διαβούλευσης με τους αντιπροσωπευτικούς φορείς της περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.