Κοινωνία-Μπροστά-featured

Το γραφείο Δημάρχου και ο κ. Καραπάνος, έρχεται για μια ακόμα φορά να παραπληροφορήσει τους δημότες σχετικά με τα “κατορθώματα” της Δημοτικής Αρχής, με την απευθείας ανάθεση που ανέδειξε η παράταξή μας «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ». Προφανώς και θορυβήθηκε μετά την έκταση που λαμβάνει ήδη η υπόθεση.

Αφού ο κ. Δήμαρχος αναζητεί τα όρια της “συκοφαντίας”, τον καλούμε να ξεκαθαρίσει τα παρακάτω:

  1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) – που δεν είναι ΔΙΑΥΓΕΙΑ – έχουν κωδικό πρόσβασης ΜΟΝΟ οι υπηρεσιακοί παράγοντες και όχι εργολάβοι. Ναι ή όχι; Επομένως κανένας εργολήπτης, όχι μόνο από την περιοχή του Μεσολογγίου, αλλά και της Πάτρας και της Ναυπακτίας και του Αγρινίου δεν έλαβε γνώση! Εάν έγινε κάτι τέτοιο, γιατί τότε μόνο καλέσατε τους δύο (2) συγκεκριμένους εργολάβους για διαπραγμάτευση; (τα στοιχεία στη διάθεση ΟΛΩΝ).
  2. Ο νόμος 4412/2016 στο άρθρο 32 μιλάει για εξαιρετικές περιπτώσεις που καλείς σε διαπραγμάτευση. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν καλείς τον γιο της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ούτε βέβαια η οδοποιία εντάσσεται στις εξαιρετικές περιπτώσεις με βάση τα πραγματικά περιστατικά που αποτυπώθηκαν από τα αρμόδια υπηρεσιακά κλιμάκια καταγραφής των ζημιών.
  3. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 326/2016 απόφασή του, ενέκρινε τον τρόπο και την διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης των έργων (με διαπραγμάτευση λόγω εκτάκτων συνθηκών) και δεν αποφάσισε να κληθούν μόνο δύο (2) εργολάβοι στην εν λόγω διαπραγμάτευση.

Αντί λοιπόν να ξετυλίξετε το κουβάρι, το μπερδέψατε ακόμα περισσότερο και συνεχίζετε να εκτίθεστε ανεπανόρθωτα.

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας.

ΥΓ1. Εάν αναζητείτε εργολάβο ως τεχνικό μας σύμβουλο, λάθος πόρτα χτυπήσατε. Ξέρουν αυτοί ποια πόρτα θα χτυπήσουν…

ΥΓ2. Εάν τα όρια της “συκοφαντίας” σας ξεπερνούν, υπάρχει και η νομική οδός. Ιδού πεδίον δόξης λαμπρόν…    

 

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»