Το  Δ.Σ. της ΕΝΩΣΗΣ  ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΕΠΑΓ/ΤΑ  καλεί όλους τους συναδέλφους, Έλληνες και μετανάστες , στη Γενική Προγραμματική Συνέλευση  την ΠΕΜΠΤΗ  19 ΜΑΡΤΗ και ώρα 6:30 μ.μ.  στο Ε.Κ.Α.   να συζητήσουμε  για :

  1. Τα προβλήματα του κλάδου : ΑΝΕΡΓΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ Σ.Σ.Ε. που να καλύπτει  τις ανάγκες μας κ.α.
  2. Τον Προγραμματισμό δράσης για το επόμενο διάστημα .

Το Δ.Σ.