Συναντήσεις εργασίας πραγματοποίησε το προεδρείο της Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας, με τον Α΄ Αντιπρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθηγητή κ. Αλέξη ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ και με τον κ. Βασίλη Μαστρογιάννη, Διευθυντή του Γραφείου του  Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι συναντήσεις διεξήχθησαν σε άριστο κλίμα.

Αναλύθηκαν οι θέσεις μας για την ανάγκη μεταρρύθμισης της Ελληνικής Αστυνομίας, ως απόρροια επιστημονικών μελετών και διαλόγου, βασισμένων σε σύγχρονα δεδομένα (σχέση πληθυσμού, εγκληματικότητας, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των περιοχών και άλλες).

Είμαστε υπέρ της πιστοποιημένης Πανεπιστημιακής και Αναβαθμισμένης  εκπαίδευσης των Σωμάτων Ασφαλείας με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Πανεπιστημίου Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, προσαρμοσμένα στην Ελληνική πραγματικότητα.

Όσο αφορά το ασφαλιστικό ζήτημα, τονίσαμε ότι είμαστε υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα του, της τριμερούς χρηματοδότησης, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, με ανταποδοτικά τέλη για παρεχόμενες υπηρεσίες.

Το σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων για την μισθολογική δικαίωση μας, την αναγνώριση των επικίνδυνων συνθηκών εργασίας, εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, προσλήψεις του αστυνομικού προσωπικού με πανελλήνιες εξετάσεις,  αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων για κάλυψη και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής.

Κρίσεις και προαγωγές με αξιοκρατικά και αδιάβλητα κριτήρια, αξιολόγηση και των αξιολογητών από τους υφισταμένους (με αντικειμενικά κριτήρια) της δομής αλλά και της λειτουργίας της υπηρεσίας.

Δεσμευτήκαμε να υποβάλλουμε επικαιροποιημένα υπομνήματα, σε συνέχεια των ήδη κατατεθειμένων, για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας, με  αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Διεκδικούμε μορφωμένους και άρτια εκπαιδευμένους αστυνομικούς, που σέβονται τον κώδικα δεοντολογίας και επικοινωνίας που αρμόζει σε μια σύγχρονη κοινωνία. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά για μια δημοκρατική, ακομμάτιστη και σύγχρονη αστυνομία που διδάσκεται από τα λάθη και τις επιτυχίες της, που σέβεται και προστατεύει τον πολίτη σε κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού.

Ο κ. Καθηγητής δήλωσε ότι ήταν και είναι αρωγός στα δικαία αιτήματα της Ένωσής Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας και ιδιαίτερα των προοδευτικών και δημοκρατικών προτάσεων των όποιων και έγινε αποδέκτης κατά τη συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσης μας.

ο Πρόεδρος

ο Γεν. Γραμματέας

ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος

ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος