Αποτέλεσμα εικόνας για δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου

 

  Συνεδριάζει την Τετάρτη 28-12-2016 και ώρα 17.00 (αίθουσα περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/νίας) το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

«Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).