Εμφάνιση aporrimata1.jpg

 

  Με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου  συντάσσει το τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων του.

Την Πέμπτη 20-8, Ο Δήμαρχος Νίκος Καραπάνος, συνοδευόμενος από τον Γεν. Γραμματέα Νίκο Σολδάτο συμμετείχαν σε συνάντηση εργασίας στην Πάτρα  με τον Περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα, τον αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος  Νίκο Υφαντή καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αντικείμενο της συνάντησης, ήταν ο σχεδιασμός και η σύνταξη ενός ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου, που θα βασίζεται στην εύρεση βιώσιμων και όχι αποσπασματικών μεθόδων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων .  Όπως άλλωστε σημείωσε ο Νίκος Καραπάνος, για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου αποτελεί πρώτη προτεραιότητα, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η δυνατότητα που παρέχεται μέσα από το νέο ΕΣΔΑ 2015-2020.

 Άλλωστε,  η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας με ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί για τους Δήμους και τις Περιφερειακές αυτοδιοικήσεις βασική αρχή.

«Στην κατεύθυνση αυτή»  όπως τόνισε «ο δήμος μας μεθοδικά και τεκμηριωμένα προχωρά στην απαιτούμενη μελέτη ανάλυσης, καταγραφής, αξιοποίησης, προσαρμογής και ενσωμάτωσης των υπαρχόντων δομών του,  ώστε να ολοκληρώσει εντός των δεσμευτικών ημερομηνιών των διαδικασία».