Σε ορισμό υπαλλήλου προχώρησε ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.

Ο  υπάλληλος Σαπλαούρας Ανδρέας τοποθετήθηκε από  1/3/2015 στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου και  θα έχει ως αντικείμενο εργασίας τις εργασίες και αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών, όπως αυτές αναφέρονται στον ΟΕΥ του Δήμου.