Σύνδεσμος ενσωματωμένης εικόνας
Μιλάω για ελευθερία & αλληλεγγύη. Οι λέξεις αυτές έχουν μεγαλύτερη αξία όταν βρίσκεσαι στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου.