Τυχερό δελτίο τζόκερ με 72.000 € στην Αμφιλοχία

Σε ένα δελτίο Τζόκερ βρέθηκαν 2 τυχερά πεντάρια στο πρακτορείο ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ στην Αμφιλοχία. Το δελτίο αποτελούνταν από 12 στήλες,  η καθεμία στήλη με το τυχερό πεντάρι κερδίζει το ποσό των 36.000€ συνολικά 72.000€. Ο νικητής δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη ώστε να γίνουν γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του.http://e-maistros.gr/