«Υλοποίηση  Προγραμμάτων από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιεράς Πόλεω Μεσολογγίου».

Από τα μέσα Φεβρουαρίου άρχισαν τη λειτουργία τους τα νέα προγράμματα του  Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιεράς Πόλεως. Συγκεκριμένα υλοποιούνται στο Μεσολόγγι, Ευηνοχώρι, Σταμνά ως εξής:

Α/Α

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1.

Μεσολόγγι

Επεξεργασία κειμένου- Διαδίκτυο (Ι)

50

2.

Μεσολόγγι

Επεξεργασία κειμένου- Διαδίκτυο

50

3.

Μεσολόγγι

Επεξεργασία κειμένου- Διαδίκτυο

50

4.

Μεσολόγγι

Διαμόρφωση και Διακόσμηση εσωτερικών χώρων

25

5.

Μεσολόγγι

Εργαστήρι Μουσικής (ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ)

6.

Μεσολόγγι

Βασικά Γαλλικά(Α1)

50

7.

Ευηνοχώρι

Διαμόρφωση και Διακόσμηση εσωτερικών χώρων

25

8.

Ευηνοχώρι

Διαμόρφωση και Διακόσμηση εσωτερικών χώρων

25

9.

Σταμνά

Πρακτικές συμβουλές Υγιεινής Διατροφής

25

Για το επόμενο διάστημα θα αρχίσουν τη λειτουργία τους και άλλα προγράμματα  στα οποία θα συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός εκπαιδευομένων (15 – 20).