Υπουργείο Εσωτερικών: Εφορευτικές επιτροπές αυτές που διορίστηκαν στις εθνικές εκλογές

Οι εφορευτικές επιτροπές που θα συμμετέχουν στο δημοψήφισμα είναι οι ίδιες με αυτές που διορίστηκαν στις Εθνικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου υπενθυμίζει το υπουργείο Εσωτερικών.

Για το διορισμό και την ενημέρωση των διοριζόμενων στις εφορευτικές επιτροπές, δεν απαιτείται εκ νέου έκδοση ή επίδοση απόφασης.