Φορολογική Διημερίδα

Πραγματοποιήθηκε  φορολογική διημερίδα η οποία διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αγρινίου και Περιχώρων και σχετίζονταν με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Εισηγητής της πρώτης φάσης της διημερίδας, που απευθύνονταν αποκλειστικά σε κλαδικό κοινό, ήταν ο τ. Γενικός Διευθυντής του Υπ. Οικονομικών και τ. Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε κ Ηλίας Αργυρός. Στην πρώτη φάση της διημερίδας, που έγινε στην αίθουσα του ΤΕΕ Αιτωλ/νίας στο Αγρίνιο, εξετάστηκε ο νόμος 4308/2014 που αναφέρεται στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και αναλύθηκαν οι διαφορές και οι κύριες επισημάνσεις που επέρχονται με τον νόμο αυτό. Ουσιαστικά, όπως είπε ο κ Αργυρός, αλλάζει ένα προεδρικό διάταγμα που ήταν σχετικό με το γενικό λογιστικό σχέδιο. Συγχρόνως, ειπώθηκαν και ορισμένα θέματα που σχετίζονται με φορολογικές διαδικασίες του νόμου 4174/2013 που είναι σχετικός με τα πρόστιμα. «Πρέπει άμεσα να βελτιωθούν τα πρόστιμα διότι σε αρκετές περιπτώσεις είναι περίπου εξοντωτικά με την έννοια της επιβάρυνσης που επιφέρουν στους φορολογούμενους» δήλωσε ο κ Αργυρός.

Χθες , από τις 9.00 το πρωί, ξεκίνησε  στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλ/νίας το δεύτερο σκέλος της φορολογικής διημερίδας που θα αναλυθούν θέματα όπως ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος και η φορολογία για το φορολογικό έτος 2014, σύμφωνα με τον νέο Κ.Φ.Ε (Ν.4172/2013). Θα αναλυθεί πως θα προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με τον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος, μετά τις μεταβολές με τους νόμους 4223/2013-4224/2013-4254/2014-4281/2014 4305/2014 4316/2014 και τις σχετικές εγκυκλίους εφαρμογής. Οι ομιλητές που θα τοποθετηθούν σήμερα, ο φοροτεχνικός, συγγραφέας φορολογικών βιβλίων και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών κ Γιώργος Κορομηλάς και ο φοροτεχνικός, συγγραφέας φορολογικών βιβλίων και Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών κ Απόστολος Αλωνιάτης, οι οποίοι θα αναλύσουν ακόμη πως συλλειτουργούν τα ελληνικά λογιστικά  πρότυπα με τον Κ.Φ.Ε και τον Κ.Φ.Δ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αγρινίου και Περιχώρων κ Παναγιώτης Ζήσογλου δήλωσε για την φορολογική διημερίδα «Στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης των μελών του συλλόγου μας, αλλά και των υπόλοιπων συναδέλφων, διοργανώνουμε την διημερίδα αυτή. Στο σύνολο της διημερίδας θα αναλυθούν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα από τον κ Ηλία Αργυρό, ο οποίος είναι εξέχων επιστήμονας και πρώην στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης θα εξεταστούν τρέχοντα θέματα, πως θα γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις, ενώ θα συνδυαστούν θέματα όπως η φορολογία εισοδήματος με τα λογιστικά πρότυπα. Υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές και ελπίζουμε να μην συνεχιστούν, γιατί έγινες πολύ γρήγορα και θα έπρεπε να γίνουν σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ελπίζουμε οι αλλαγές να μην είναι τεράστιες»

Κων/νος Χονδρός ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»