Με δεδομένες τις προσβολές ωιδίου στα πλατάνια της παραλιακής ζώνης Γριμπόβου και Ψανής λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών, προγραμματίστηκε ψεκασμός την Τετάρτη (15/6) και την Πέμπτη (16/5) τις πρωινές ώρες με συνδυασμό φαρμάκων κατά του ωιδίου. Παράλληλα θα γίνει και διαφυλλική λίπανση.

Παρακαλούνται οι επαγγελματίες να κλείνουν κατά τις βραδυνές ώρες τις ομπρέλες για να διευκολύνουν τις εργασίες.