Εμφάνιση IMG_8684.JPG

Εμφάνιση IMG_8671.JPG

Εμφάνιση IMG_8676.JPG
Εμφάνιση IMG_8673.JPG
Μετά από εισηγήσεις δημοτικών συμβούλων το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου εξέδωσε ψηφίσματα για την ανάγκη προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς
,για την μη περικοπή των μισθών των καθαριστριών των σχολικών μονάδων ,ενώ το δημοτικό συμβούλιο απεφάσισε να ζητήσει την παράταση λειτουργίας των κοινωνικών δομών έως το τέλος του 2015.