Περισσότερα από 120.000 νοικοκυριά και πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναμένεται να καλύψει η κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου. Στις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει φορείς, όπως η περιφέρεια και το Τεχνικό Επιμελητήριο, εντάσσεται και η προσπάθεια του Οργανισμού Λιμένος Πατρών να εγκαταστήσει στο νέο λιμάνι μονάδα υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η μονάδα αυτή σχεδιάζεται να εξυπηρετεί αρχικά τις ανάγκες διάθεσης φυσικού αερίου ως ναυτιλιακό καύσιμο, με δυνατότητα επέκτασης για βιομηχανική και αστική χρήση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ίδιων πρωτοβουλιών στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνεται η από κοινού προσπάθεια περιφέρειας και ΤΕΕ για την  ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων, με σκοπό την προστασία των ενεργειακών πόρων.

Όσον αφορά το δίκτυο του φυσικού αερίου, έχει ήδη παραδοθεί στην περιφέρεια η μελέτη σκοπιμότητας και τεκμηρίωσης του έργου που πρόκειται να εξυπηρετήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, στις τρεις μεγάλες πόλεις της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή στην Πάτρα, στον Πύργο και στο Αγρίνιο. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε και το πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο σύμφωνα με τον Μιχάλη Κορνάρο, αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος Χημικών Μηχανικών, «παρείχαμε τεχνικά και οικονομικά στοιχεία, ώστε να ολοκληρωθεί ένα τόσο σημαντικό έργο, που θα δώσει νέα πνοή στον τόπο και θα οδηγήσει στην τεχνολογική ανάπτυξη». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Αϊβαλής,εκτιμά ότι «με την ολοκλήρωση της προγραμματικής σύμβασης έχουμε την σκοπιμότητα υλοποίησης ενός έργου στις τρεις μεγάλες πόλεις και ταυτόχρονα έχουμε τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος», εξηγώντας ότι ολοκληρώνεται η πρώτη φάση, δηλαδή ο σκοπός του έργου και η βιωσιμότητά του.

Οσον αφορά στη χρηματοδότηση του έργου, αναμένεται να δοθούν περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ, για αυτή την προγραμματική περίοδο, από το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, ενώ πρόκειται να διεκδικηθούν πόροι και από το εθνικό πρόγραμμα.

Σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων, προβλέπεται να γίνει κατ΄ αρχήν η καταγραφή των  ενεργειακών καταναλώσεων κτιρίων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της περιφέρειαςΔυτικής Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Παράλληλα, θα καταγραφούν όλες οι μορφές ενέργειας  που χρησιμοποιούνται στις δημόσιες εγκαταστάσεις, καθώς και το σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συστημάτων φυσικού φωτισμού, εξοπλισμού γραφείων που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση του δημοσίου κτιρίου κατά τη λειτουργία του. Στη συνέχεια θα επιλεγούν πιλοτικά ορισμένα κτίρια για τα οποία θα προχωρήσει η δημιουργία ενεργειακού μοντέλου, ώστε να διαπιστωθεί η ενεργειακή τους κατάταξη, προκειμένου να προχωρήσει η ενεργειακή αναβάθμιση τους.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην Πάτρα, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης «η Ελλάδα διαθέτει παλαιό και ενεργοβόρο κτηριακό απόθεμα», προσθέτοντας ότι ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας».

Επίσης, είπε ότι «είναι εξαιρετικά σημαντική υπόθεση η συνολική αναβάθμιση της λειτουργίας και της λειτουργικότητας του δημόσιου κτιριακού αποθέματος, σε κομβικούς τομείς όπως σχολεία και νοσοκομεία».

Στο πλαίσιο του έργου, αναμένεται να ενταχθούν μεταξύ άλλων 13 σχολικά κτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Πάτρας, όπως έχει ζητηθεί από το δήμο, υπό το πρίσμα της κάλυψης ζωτικών αναγκών της εκπαίδευσης, σε άρτιες σχολικές εγκαταστάσεις, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, που θα πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργικότητας και ασφάλειας.

dete.gr