Το υπουργείο Πολιτισμού προβαίνει σε μια σειρά διαγωνισμών για την πρόσληψη προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων.Οι διαγωνισμοί θα “τρέξουν” τις επόμενες ημέρες και αφορούν σε 1.129 θέσεις φυλάκων (ημέρας και νύχτας), 418 θέσεις για καθαριστές και εργάτες (βασικής εκπαίδευσης), 80 θέσεις αρχιτεκτόνων, 113 θέσεις Αρχαιολόγων, 91 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων,48 θέσεις πολιτικών μηχανικών, 148 θέσεις συντηρητών.usay.gr