Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον προϋπολογισμό του σχολικού προγράμματος της Ε.Ε. για το σχολικό έτος 2020/21.

145 εκατ. Ευρώ διατίθενται για τη διανομή οπωροκηπευτικών και 105 εκατ. Ευρώ για τη διανομή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε μαθητές.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας σχολικής χρονιάς (2018/19), το εν λόγω καθεστώς της Ε.Ε. εξασφάλισε ότι περισσότερα από 20 εκατομμύρια παιδιά στην Ε.Ε. έλαβαν γάλα, φρούτα και λαχανικά στο σχολείο, συμπληρωμένα με εκπαιδευτικά μέτρα για τη γεωργία και μια ισορροπημένη διατροφή.

Ο αρμόδιος για τη γεωργία Επίτροπος Janusz Wojciechowski δήλωσε:

«Στο σημερινό πλαίσιο, είναι ακόμη πιο σημαντικό για τα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γνωρίζουν και να κατανοούν από πού προέρχεται το φαγητό μας.

Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τα θρεπτικά, ασφαλή και υψηλής ποιότητας τρόφιμα που παράγουν οι αγρότες μας.

Χάρη στο σχολικό πρόγραμμα της Ε.Ε., τα παιδιά μπορούν να μάθουν για τη διατροφή και τη γεωργία, υιοθετώντας παράλληλα και υγιεινές διατροφικές συνήθειες.

Έχουμε λάβει μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα του τρέχοντος έτους λαμβάνει υπόψη ότι τα σχολεία έπρεπε να κλείσουν σε όλη την Ευρώπη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Είναι όμως σημαντικό να συνεχίσουμε να κοιτάζουμε μπροστά, να προετοιμάζουμε το μέλλον και να στείλουμε ένα ισχυρό σημάδι ότι η ζωή θα συνεχιστεί όταν θα έχουμε γυρίσει αυτή τη σελίδα».

Μαζί με τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης συνοπτική έκθεση σχετικά με την υιοθέτηση του σχολικού προγράμματος στη σχολική χρονιά 2018/19.

Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, περίπου 155.000 σχολεία συμμετείχαν στο πρόγραμμα με περισσότερα από 71 εκατομμύρια κιλά φρούτων και λαχανικών και 167 εκατομμύρια λίτρα γάλακτος που διανέμονται στα ευρωπαϊκά παιδιά συνοδευόμενα από ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, υποστηριζόμενοι από 192 εκατομμύρια ευρώ από την Ε.Ε. προϋπολογισμός.

Η φετινή εφαρμογή του τρέχοντος σχολικού προγράμματος (για το σχολικό έτος 2019/20) επηρεάζεται από το κλείσιμο των σχολείων σε ολόκληρη την Ε.Ε. λόγω της τρέχουσας πανδημίας του κορονοϊού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι η τρέχουσα κρίση μπορεί να αναγνωριστεί ως λόγος «ανωτέρας βίας».

Αυτό επιτρέπει στις χώρες της Ε.Ε. που το αναγνωρίζουν ως περίπτωση ανωτέρας βίας να επιστρέφουν στους προμηθευτές φθαρτά αγαθά (φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά προϊόντα) που προορίζονταν να διανεμηθούν σε σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Τα προϊόντα μπορούν επίσης να δοθούν σε νοσοκομεία, φιλανθρωπικές οργανώσεις και τράπεζες τροφίμων ή παρόμοια, ώστε να φτάσουν σε όσους έχουν ανάγκη.

Ιστορικό

Οι χώρες της Ε.Ε. που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σχολικό πρόγραμμα της Ε.Ε. πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το αίτημά τους για στήριξη μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της Ε.Ε. ανά χώρα βασίζεται κυρίως στον αριθμό των μαθητών.

Οι εθνικές αρχές μπορούν να μεταφέρουν μέρος (20% -25%) του προϋπολογισμού τους που διατίθεται από τον ένα τομέα στον άλλο.

Μπορούν επίσης να κοινοποιήσουν την προθυμία τους να δαπανήσουν περισσότερα από το ποσό της ζητούμενης βοήθειας εάν οι άλλες χώρες της Ε.Ε παραμελούν να αναλάβουν την πλήρη κατανομή τους.

Ο προϋπολογισμός της Ε.Ε. για το σχολικό έτος 2020/21 περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η συμφωνία απόσυρσης που τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2020 προβλέπει μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία η νομοθεσία της Ε.Ε. εξακολουθεί να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Συνεπώς, το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει στο σχολικό πρόγραμμα της Ε.Ε. το 2020 και να του επιστραφούν οι πληρωμές για την ενίσχυση των αιτούντων το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2020 (προϋπολογισμός 2020).

e-ea.gr