Από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας – Ν.Μ. Μεσολογγίου «Χατζηκώστα» ανακοινώνεται ότι μετά από σχετικές αποφάσεις του Υφυπουργού Υγείας κ. Κοντοζαμάνη Βασιλείου και του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Καρβέλη Ιωάννη, εγκρίθηκαν είκοσι έξι (26) προσλήψεις λοιπού, πλην Ιατρών, επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του Κορωνοϊού COVID-19.

Οι προσλήψεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

Δύο (2) θέσεις Τ.Ε. Ιατρικών εργαστηρίων

Δύο (2) θέσεις Δ.Ε. Παρασκευαστών/Βοηθών βιολογικών εργαστηρίων

Δύο (2) θέσεις Τ.Ε. Ραδιολογίας

Δύο (2) θέσεις Τ.Ε. Ιατρικών εργαστηρίων

Δύο (2) θέσεις Δ.Ε. Χειριστών εμφανιστών/Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

Πέντε (5) θέσεις Τ.Ε. Νοσηλευτικής

Πέντε (5) θέσεις Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτικής

Οχτώ (8) θέσεις Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων/ Βοηθητικού Νοσηλευτικού Προσωπικού

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι δύο (2) χρόνια και η διαδικασία τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας στο Νοσοκομείο θα ολοκληρωθεί στις 06/04/2020.

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου