Με σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Πάνου Σκουρλέτη (ΑΔΑ: ΨΠΝ3465ΧΘ7-3ΡΥ) αρ. πρωτ. 13492/26-4-2017, επιχορηγείται ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου για το έτος 2017 με το ποσό των 50.000 ευρώ για δράσεις πυροπροστασίας. Με δεδομένο ότι στη σχετική απόφαση γίνεται λόγος, μεταξύ των άλλων, για έργα πρόληψης, καθαρισμού, αποψίλωσης βλάστησης, συντήρησης και βελτίωσης του αγροτικού και δασικού δικτύου, θεωρούμε ότι το σύνολο της συγκεκριμένης πίστωσης πρέπει να διατεθεί για έργα πρόληψης, καθαρισμού, βελτίωσης και συντήρησης αγροτικών και δασικών δρόμων κυρίως στις ορεινές και μειονεκτικές κοινότητες του δήμου, για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν έχει επιδειχθεί το ανάλογο ενδιαφέρον.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

 

ΥΓ: Η επόμενη μεταγραφική περίοδος ξεκινάει τον Ιούνιο. Σας συνιστούμε να είστε σε πλήρη ετοιμότητα…