Εκλ. Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας

Ενημέρωση: Ενσωμάτωση: Ψήφισαν:
05-07 20:28 87/507 16.835
17,16 % 52,92 %
Ερώτημα %
Δεν εγκρίνεται / ΟΧΙ 59,09
Εγκρίνεται / ΝΑΙ 40,91