Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Υπόχρεων του Ν. 3213/2003

Αντιδήμαρχος  Καζαντζής Νικόλαος (2015)

Αντιδήμαρχος Παπαγεωργίου Μαρία (2015)

Πρόεδρος εταιρίας στάθμευσης Αγρινίου Σεϊτανίδης Θεόδωρος(2015)

Αντιδήμαρχος Γκούντας Χρήστος (2014)

Δημοτική Σύμβουλος Ρούση Αγγελική (2014)

Δημοτική Σύμβουλος Μπουτιβα Ξανθή (2014)

Αντιδήμαρχος – Δημοτικός Σύμβουλος Γρίβας Ευθύμιος (2014)

Δημοτικός Σύμβουλος Κολοβός Σωτήριος (2014)

Δημοτικός Σύμβουλος μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Παπανικολάου Τιμολέων (2014)

Δημοτικός Σύμβουλος μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Παππάς Γεώργιος

Δήμαρχος Μοσχολιός Παύλος (2014)

Αντιδήμαρχος Σφυρής Βλάσιος (2014)

Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Αγρινίου Καζαντζής Νικόλαος (2014)

Αντιδήμαρχος Αγρινίου Λαδάς Θεόδωρος (2014)

Δημοτικός Σύμβουλος Αλεξόπουλος Γεώργιος (2014)

Πρόεδρος ΚΟΙΠΑ Αγρινίου μέλους Οικονομικής Επιτροπής

Δημοτικού Σύμβουλος μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σαλακίδου Όλγα (2014)

Δημοτικός Σύμβουλος Παπαθανάσης Βασίλειος(2014)

Αντιδημάρχου Μαργαρίτας Σερπάνου (2014)

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Μπαλάσκας Επαμεινώντας (2014)

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Οικονομικής Επιτροπής Κων/νου Παπαθανασίου (2014)

Αντιδημάρχου Κατσαρή Κωνσταντούλας (2013)

Δημοτικής Συμβούλου Γαλαζούλα Μαρίας (2013)

Δημοτικός Σύμβουλος Καρακώστας Βασίλειος (2013)

Αντιδημάρχου Τσούκαλος Ευστάθιος (2013)

Δημοτική Σύμβουλος Ρούση Αγγελική (2013)

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Οικονομικής Επιτροπής Νικολάου Καζαντζή (2013)

Αντιδημάρχου Βλάσιου Σφυρή (2013)

Δημάρχου Παύλου Μοσχολιού (2013)

Δημάρχου Παύλου Μοσχολιού

Αντιδημάρχου Βλάσιου Σφυρή 

Αντιδημάρχου Αντώνιου Κούρου

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Οικονομικής Επιτροπής Κων/νου Παπαθανασίου (2013)

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Οικονομικής Επιτροπής Κων/νου Καλαντζή

Δημοτικής Συμβούλου μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  Σαλακίδου Όλγας

Δημοτικής Συμβούλου μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  Σαλακίδου Όλγας

Δημοτική Συμβούλος, μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Σαλακίδου Όλγα (2013)

Δημοτικού συμβούλου μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Μπαλάσκα Επαμεινώνδα (2012)

Δημοτικού συμβούλου μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Μπαλάσκα Επαμεινώνδα (2013)

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Επιτροπής Ποιότητας ζωής, Γιαννακόπουλος Δημήτριος

Αντιδημάρχου Θεόδωρου Λαδα (2012)

Αντιδημάρχου Θεόδωρου Λαδα (2013)

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Οικονομικής Επιτροπής Νικολάου Καζαντζή (2012)

Δημοτικού Συμβούλου μέλους Οικονομικής Επιτροπής Νικολάου Καζαντζή (2011)

Αντιδημάρχου Νικολάου Θεοδωρόπουλου

Αντιδημάρχου Μαργαρίτας Σερπάνου

Αντιδημάρχου Κωνσταντούλας Κατσαρή

Δημοτικής συμβούλου, μέλος Οικονομικής Επιτροπής & Δημαρχιακής Επιτροπής Πρόεδρος Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μαρίας Γαλαζούλα

Δημοτική Σύμβουλος, Πρόεδρος Κ.Ε.Δ.Α., Ευαγγελία Κραβαρίτη

Δημοτική Σύμβουλος, μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Γεωργία Μπόκα

Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Ιωάννης Καλαντζής

Αντιδήμαρχος Παναγιώτης Τζαμαλής

Αντιδήμαρχος Ευστάθιος Τσούκαλος 

Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Βασίλειος Παπαθανάσης (2013)

Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Βασίλειος Καρακώστας

Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ, μέλος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Γώργιος Ζαμπάρας

Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Γεώργιος Ραπτης

Αντιδήμαρχος, Σπυρίδων Σφυρής

Αντιδήμαρχος, Ευθύμιος Ράπτης

Δημοτικός Σύμβουλος, Ιωάννης Σιδερίδης (2012)

Δημοτικός Σύμβουλος, Ιωάννης Σιδερίδης (2013)

Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος Οικονομικής Επιτροπής, Χριστόφορος Παπαϊωάννου

Δημοτική Σύμβουλος, Αγγελική Ρούση

Δημοτικός Σύμβουλος, Παύλος Κοκκινοβασίλης

Δημοτικός Σύμβουλος, Παπαθανασίου Ηρακλής (2013)

Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Νικολάου (2013)

Δημοτικός Σύμβουλος Καλαντζής Κωνσταντίνος (2013)