Στη Μάλτα βρίσκεται από σήμερα ο βοηθός Περιφερειάρχη για τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος θα συμμετάσχει στις εργασίες της 8ης Ολομέλειας της ARLEM (Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Η ετησία Ολομέλεια της Συνέλευσης των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων της Μεσογείου, διεξάγεται φέτος στη Μάλτα, στο πλαίσιο της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, και ο κ. Αγγελόπουλος συμμετέχει ως εκπρόσωπος της CPMR (Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης), καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει την Προεδρία της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR.

Κυρίαρχο θέμα στην Ατζέντα είναι ο ρόλος των Περιφερειών και των Δήμων στη διαχείριση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης, ζήτημα που αποτελεί και βασική προτεραιότητα της Μαλτέζικής Προεδρίας της ΕΕ. Μάλιστα, στο πλαίσιο της Ολομέλειας της ARLEM θα διεξαχθεί Διάσκεψη για την «αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης και την υποδοχή των μεταναστών», ενώ θα υπάρξει και επίσκεψη των μελών της ARLEM στο Ανοικτό Κέντρο της Μάρσα, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα μεταναστών στην Μάλτα, του Ιδρύματος Στέγασης και Στήριξης Μεταναστών της Μάλτας (FSM).

Επίσης, η Ολομέλεια θα υιοθετήσει δύο θεματικές αναφορές που προετοιμάστηκαν από την Επιτροπή Βιώσιμης Εδαφικής Ανάπτυξης της ARLEM, μία για την «Διασυνοριακή Συνεργασία στην περιοχή της Μεσογείου» και μία για την «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή στη Μεσόγειο», ενώ θα συζητηθεί και η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ.

Άλλα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι συζητήσεις σχετικά με το ρόλο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για τη σταθεροποίηση και την εδαφική ανάπτυξη στη Λιβύη, καθώς και η έγκριση του Σχεδίου Δράσης και των Πολιτικών Προτεραιοτήτων της ARLEM για το 2017.

 

Τι είναι η ARLEM

 

Η Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση (ARLEM) είναι η Συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων από τις 43 χώρες που συμμετέχουν στην Ένωση για τη Μεσόγειο (UfM), και η οποία προωθεί τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους μεσογειακούς εταίρους της.

Συστάθηκε το 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και αντιπροσωπεύει την εδαφική διάσταση στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM), επιτρέποντας στους εκλεγμένους αντιπροσώπους από τις τρεις ακτές της Μεσογείου να εκπροσωπούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές τους πολιτικά, να διατηρούν τον πολιτικό διάλογο και να προωθούν τη διαπεριφερειακή συνεργασία.

Η ARLEM έχει 80 μέλη που χωρίζονται εξίσου μεταξύ των μεσογειακών εταίρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλ.:

  • 40 μέλη από τους 15 μεσογειακούς εταίρους, και
  • 40 μέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση:
    • 32 μέλη της ΕτΠ (η σύνθεση αντανακλά την πολιτική σύνθεση της ΕτΠ), και
    • 8 μέλη που εκπροσωπούν Ευρωπαϊκές Ενώσεις των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ευρωμεσογειακής συνεργασίας (όπως η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR).

Στην ARLEM υπάρχει Συμπροεδρία (από κοινού προεδρία), των Μεσογειακών Εταίρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον Πρόεδρο της ΕτΠ, εκ μέρους της ΕΕ και από ένα μέλος που ορίζεται από τις χώρες των Μεσογειακών Εταίρων.