Ο  Σύνδεσμος  Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας  σας  ενημερώνει πως  το Πανελλήνιο  Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης, προγραμματισμένο για  τις  23- 25 Απριλίου, στο Αγρίνιο, αναβάλλεται για την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου  (θα  σας  σταλεί  το  πρόγραμμα και  η ακριβής  ημερομηνία).

Έχουν  εγκριθεί 52 επιστημονικές εισηγήσεις (από 140 εισηγητές) που καλύπτουν σε βάθος τις θεματικές  του  συνεδρίου και  τις  διεπιστημονικές τους  προεκτάσεις.