Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη ταινία στο Δημοτικό κινηματογράφο  «Ελληνίς» για τις 26-27-28 Αυγούστου 2019

THE CURRENT WAR: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ

δε θα προβληθεί διότι αναβλήθηκε η ημερομηνία που θα βγει στις κινηματογραφικές  αίθουσες.