Συνεργεία του Δήμου Αγρινίου εκτελούν εργασίες επισκευής στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στις οδούς Καρπενησίου και Ίσκου.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες τα φώτα θα παραμείνουν ανοικτά.