Σας γνωστοποιούμε τη σύνθεση του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προέκυψε από την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 15/4/2019 ημέρα Δευτέρα  και έπειτα από τις αρχαιρεσίες της 10ης Απριλίου 2019.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΕΛΕΒΙΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΖΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΡΙΚΗΣ

Για το Δ.Σ

Ο πρόεδρος                                                                                                    Ο γεν. γραμματέας

Κων/νος Σελεβίστας                                                                                   Γεώργιος Μπούρας