Παρακολουθείστε την 1η/2018 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου που θα ξεκινήσει στις 18:00 το απόγευμα, ενώ στις 19:00 θα ακολουθήσει η 11η/2018 τακτική συνεδρίαση, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα ημερήσιας διάταξης.