Η μεγάλη εταιρεία PRAKTIKA-ΧΟΛΕΒΑΣ Α.Ε. ζητά δυο υπαλλήλους προκειμένου να στελεχώσουν τα καταστήματα PRAKTIKA και VICKO.

Πιο συγκεκριμένα, για το κατάστημα PRAKTIKA ζητείται αποθηκάριος (άνδρας ηλικίας 20-30 ετών)

και για το κατάστημα VICKO ζητείται πωλήτρια (γυναίκα ηλικίας 23-30 ετών).

Προσοχή: Η προϋπηρεσία θεωρείται απαραίτητη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973-346043