Την ριζική ανακατασκευή της οδού Γρίβα, που υλοποιηθεί με προγραμματική σύμβαση του Δήμου Αγρινίου με τη ΔΕΥΥΑ, αποφάσισε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα, με την τοποθέτηση του Δημάρχου Γ.Παπαναστασίου πρόκειται για κομβικό δρόμο και δρόμο αιχμής και θα ανακατασκευαστεί εξ ολοκλήρου με νέα δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης με κατασκευή πεζοδρομίων και νέο ασφαλτοτάπητα.