Όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων «βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να ενημερώσουμε τα μέλη μας, ότι το Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε τις προσφυγές για επαναχορήγηση της ισόβιας σύνταξης στις πολύτεκνες Μητέρες.

Μετά απ αυτή την εξέλιξη η μόνη ελπίδα που έχουμε είναι να πεισθεί η τωρινή ή η επόμενη Κυβέρνηση για επαναχορήγηση.

Προς το σκοπό αυτό έχουμε αποστείλει σχετικά έγγραφα».