Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια της εξωστρέφειας και διεύρυνσης των δράσεων του, απέστειλε αντιπροσωπεία στη Νιγηρία. Αυτό έγινε προκειμένου να συμμετάσχει σε κοινό έργο, χρηματοδοτούμενο από τις Νιγηριανές Αρχές και σε συνεργασία με ελληνικές και Νιγηριανές επιχειρήσεις, που αφορά μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης για την ανάπτυξη Αλιείας στο Δέλτα του Νίγηρα.

Συγκεκριμένα, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, εκπροσώπησαν: Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Δρ. Γεώργιος Σαλάχας, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Δρ. Ιωάννης Κλαδάς και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας  κ. Ιωάννης Ιγγλέσης, προσκεκλημένοι επί δεκαήμερο της Προεδρικής Αμνηστείας της Δημοκρατίας της Νιγηρίας.

Πραγματοποιήθηκαν επίσημες επισκέψεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στο Υπουργείο Γεωργίας της Νιγηρίας και στο Βασίλειο του Δέλτα του Νίγηρα, στα οποία παρουσιάστηκε το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο θα αναλάβει το μέρος της μεταφοράς τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης που αφορά το συγκεκριμένο έργο.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από 01 έως 10 Σεπτεμβρίου 2018. Αναμένεται ανταπόδοση της επίσκεψης από αντιπροσώπους των Νιγηριανών Αρχών το προσεχές διάστημα. Η δράση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας αλλά και σε εθνικό επίπεδο.