Το Σάββατο, 28 Μαρτίου και τη Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020 δεν θα εκτελεστεί κανένα δρομολόγιο από το ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Μεσολογγίου Α.Ε.