Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στο πολύ σοβαρό και κρίσιμο για την περιοχή μας θέμα σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία του «Κέντρου Φυσική Ιατρικής και Αποκατάστασης» Αμφιλοχίας.

Η επιτροπή που συστάθηκε και εξουσιοδοτήθηκε από τη σύσκεψη που έγινε στις 22-4-2018 για τη σύνταξη ψηφίσματος του οποίου σας έγινε γνωστό με τον αριθμό πρωτοκόλου  Αριθ.πρωτ.8  27-4-2018, προχώρησε και σε παραπέρα ενέργιες με επαφές στου αρμόδιους φορείς όπως: το Δήμαρχο Αμφιλοχίας, τον Υποδ/ντή της 6ης Υγειονομικής περιφέριας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τον Διοικητή του νοσοκομείου Αγρινίου,τα ουσιαστικά προβλήματα του «ΚΕΦΙΑΠ» δεν λύθηκαν.

Μετά από αυτά η Επιτροπή μας συσκεύτηκε και αποφάσισε να  καλέσει το λαό της περιοχής σε ανοιχτή συγκέντρωση Διαμαρτυρίας για της 7-11-2018 όπου και κατέληξε στα παρακάτω:

1)      Την άμεση στελέχωση του «ΚΕΦΙΑΠ» Αμφιλοχίας με το απαραίτητο μόνιμο, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προσωπικό όλων των ειδικοτήτων ώστε να αξιοποιηθούν όλες του οι υποδομές και να καλύπτει τις συνεχώς διευρυμένες ανάγκες των ασθενών και με υψηλής ποιότητας παροχές Υγείας.

2)      Την αναγκαία χρηματοδότηση του «ΚΕΦΙΑΠ» από τον κρατικό προϋπολογισμό, για την υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών, συντήρησης-επισκευής στις κτιριακές του υποδομές.

Μετά τιμής
Η πενταμελής Επιτροπή Αγώνα

Σωματείων & φορέων του Δήμου Αμφιλοχίας

Ψήφισμα
Προς: Το υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού.
Αριθ. Πρωτ.9
Κοινοποίηση:
1)      Βουλή των Ελλήνων
2)      Κοινοβουλευτικά Κόμματα
3)      Βουλευτές του Νομού Αιτ/νίας
4)      6η  Υγειονομική περιφέρια Δυτ. Ελλάδας
5)      Δήμαρχο Αμφιλοχίας
6)      Διοικητή του Νοσοκομείου Αγρινίου
7)      Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ
8)      Σωματείο συνταξιούχων ΙΚΑ Αιτ/νίας
9)      Όλα τα Μ.Μ.Ε.