Η Διοίκηση του Σωματείου Χειριστών Βοηθών Λιπαντικών Εκσαπτικών Ανυψωτικών Μηχανημάτων έργου Μεσολογγίου ενημερώνει τα μέλη του ότι με τη νέα εγκύκλιο που ανακοινώθηκε (ΦΕΚ 2942/ Β/ 20-7-2018) θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές τα διπλώματα των χειριστών μηχανημάτων έργου (τσάπα).

Για το λόγο αυτό, παρακαλούνται όλα τα μέλη να προσέλθουν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης – Βιομηχανίας (Παλιά Νομαρχία) με το πτυχίο τους. Για περισσότερες πληροφορίες τα μέλη μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Σωματείου στο Εργατικό Κέντρο Μεσολογγίου και στο τηλέφωνο 26310 22281.