937fm
Αρχική » Οικονομία » Αναλυτικά το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών στα Ασφαλιστικά Ταμεία
Αναλυτικά το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Αναλυτικά το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Την δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση οφειλών των 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν και όσοι έχουν μπει στον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε πριν από λίγο στη Βουλή.

Με αυτό τον τρόπο περίπου 1.644 οφειλέτες που έχουν τελεσίδικα ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν και τη νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών.

Η ρύθμιση οφειλών προς τα Ταμεία έρχεται χωρίς εισοδηματικούς ή περιουσιακούς περιορισμούς και αφορά οφειλές έως 31.12.2018. Υπάγονται νομικά και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την αλλαγή ιδιότητας, ενώ εντάσσονται κάθε είδους οφειλές, όπως χρέη από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές.

Οφειλές μη μισθωτών

Ρυθμίζονται οι οφειλές ως 31.12. 2018 καθώς και προσαυξήσεις, τόκοι και πρόσθετα τέλη.

Από 1.1.2002 ως 31.12.2016 ο οφειλέτης επιλέγει αν επιθυμεί επανυπολογισμό της οφειλής.

Ως βάση υπολογισμού ορίζεται ο κατώτατος μισθός που ήταν 31.12.2018.

Παρέχεται παράλληλα έκπτωση κατά 85% των προσαυξήσεων, τόκων και πρόσθετων τελών.

Η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ.

Οφειλές Αγροτών

Ρυθμίζονται οι οφειλές ως 31.12. 2018 καθώς και προσαυξήσεις, τόκοι και πρόσθετα τέλη σε 120 δόσεις. Παρέχεται  έκπτωση κατά 100% των προσαυξήσεων, τόκων και πρόσθετων τελών. Η δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ.

Οφειλές εργοδοτών 

Όσοι εργοδότες έχουν χρέη από εισφορές εργαζομένων θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με έκπτωση στις προσαυξήσεις και στα τέλη κατά 50% σε 120 δόσεις και με 100% έκπτωση σε περιπτώσεις εφάπαξ εξόφλησης. Ισχύει και σε αυτούς η κατώτερη δόση των 50 ευρώ.

Οφειλές από παροχές

Στη ρύθμιση εντάσσονται και όσοι έχουν οφειλές μέχρι 31.12.2018 από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές εφόσον δεν υπάρχει κάποια καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου.

Έτσι μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με έκπτωση 85% επί των πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων σε 120 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ.

Αμφισβητούμενες οφειλές

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που έχουν δημιουργηθεί έως 31.12.18 και τελούν σε αναστολή είσπραξης, δικαστική ή διοικητική ή εκ του νόμου ή αμφισβητούνται με την άσκηση προσφυγής ή ένδικου βοηθήματος ή μέσου.

Δικαίωμα συνταξιοδότησης

Μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όσοι ρυθμίσουν τις οφειλές τους και δεν υπερβαίνουν τα όρια 15.000 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους και 20.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ειδικά για τους αγρότες αλλά το όριο χρεών που τους επιτρέπει να βγουν στην σύνταξη και από 4.000 διαμορφώνεται στις 6.000 ευρώ.

Το νέο προσαυξημένο όριο ισχύει μόνο για όσους αγρότες ενταχθούν στην νέα ρύθμιση των 120 δόσεων και ταυτόχρονα συμπληρώνουν τα 67 μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2019.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες συνταξιοδοτούνται κατά κανόνα στα 67 με τουλάχιστον 15ετία ασφάλισης, συνεπώς η ρύθμιση δίνει το αυξημένο όριο σε όλους όσοι μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μόνο μέχρι και φέτος.

Υποβολή αίτησης για την ρύθμιση

Σε πρώτη φάση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΕΦΚΑ προσδιορίζεται η οφειλή.

Στην συνέχεια ενημερώνεται ο οφειλέτης για το ποσό της οφειλής πριν και μετά τον επανυπολογισμό και στην συνέχεια υποβάλλεται αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΕΑΟ.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται  την  τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα της αίτησης.

Οι δόσεις  αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης   καταβολής θα έχουν τόκο 5% ετησίως.

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

Κατά την διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι απαιτούμενοι όροι χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα για δυο μήνες.

Αναγκαστικά μέτρα είσπραξης

Με τη ένταξη στη ρύθμιση και την τήρηση των όρων που προβλέπει αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.

Απώλεια ρύθμισης

Ο οφειλέτης εάν δεν καταβάλλει δύο δόσεις χάνει την ρύθμιση όπως και αν δεν καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές του 2019. Στην περίπτωση που χαθεί η ρύθμιση τότε τα ποσά που οφείλονται είναι τα αρχικά πριν την ρύθμιση και προβλέπεται άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης.

Ακόμη ο οφειλέτης θα χάνει την ρύθμιση εάν δεν καταβάλει τις εισφορές που έχουν δημιουργηθεί από 1.1.2019.

Σε περίπτωση που χαθεί η ρύθμιση οφειλών αναβιώνει η παλιά οφειλή με προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, ενώ αφαιρείται μόνο το ποσό που έχει καταβάλει ο οφειλέτης μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ευνοϊκές εργασιακές αλλαγές: Τι ισχύει για ΒΑΕ και συντάξεις χηρείας

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται πλήθος εργασιακών διατάξεων με σημαντικότερη την αιτιολόγηση των

απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα.  Συγκεκριμένα στο άρθρο 48 εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο όρος

«βάσιμος λόγος» για να θεωρηθεί μια απόλυση έγκυρη. Με αυτό τον τρόπο ο εκάστοτε εργοδότης οφείλει να έχει

σαφή και τεκμηριωμένο λόγο, προκειμένου να προχωρήσει στη καταγγελία της σύμβασης, ο οποίος θα συνδέεται με

τη συμπεριφορά, τις ικανότητες του εργαζομένου ή με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν επανόρθωση σε περίπτωση απόλυσης δίχως βάσιμο λόγο, ενώ αποκτούν το δικαίωμα επαναπασχόλησης και μισθών υπερημερίας.

Με άλλη ρύθμιση επιχειρείται να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το φαινόμενο της υποδηλωμένης εργασίας που εμφανίζεται ως ψευδώς δηλωμένη μερική απασχόληση και βασίζεται στην κατάχρηση ευέλικτων μορφών εργασίας, με την αυστηροποίηση του πλαισίου προστίμων.

Παράλληλα θεσπίζεται σειρά μέτρων για την θωράκιση της υγείας και της ασφάλειας των μεταφορέων και διανομέων όπως η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει 15% επί του κατώτατου μισθού στον εργαζόμενο, προκειμένου να συντηρεί το μηχανάκι του κάθε μήνα.

Σε άρθρο 53 επισημαίνεται ότι ο εργοδότης πρέπει να αναγγείλει ηλεκτρονικό στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας «Εργάνη» την χορήγηση άδειας έως και μία ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της.

Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με την νομοθεσία.

Οι εργαζόμενο πλέον θα έχουν την δυνατότητα να μπουν στο πληροφοριακό σύστημα προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες για την εργασιακή σχέση που τους έχει δηλώσει ο εργοδότης.

Σε άλλο άρθρο αναφέρεται ότι ο εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο υποχρεούται να αναγγείλει στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» το προσωπικό που απασχολεί πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

Συντάξεις χηρείας

Αυξημένες συντάξεις αναμένεται να δοθούν στις χήρες και στους χήρους σύμφωνα με την ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Ειδικότερα σήμερα η χήρα / ο χήρος δικαιούται το 50% της επανυπολογισμένης σύνταξης ενώ με την νεα ρύθμιση που προωθείται στην Βουλή  θα δικαιούται το 70%.

Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται ως εξής:

-Αν το ποσό της σύνταξης είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταβάλλονταν στις 12.5.2016 η σύνταξη υπολογίζεται επί του μεγαλύτερου ποσού.

-Αν το ποσό της σύνταξής είναι μικρότερο από το ποσό που καταβάλλονταν στις 12.5.2016 τότε υπολογίζεται με βάση το καταβαλλόμενο.

– Οι νέες αλλαγές στα ποσά της σύνταξης χηρείας ισχύουν και για τις συντάξεις που έχουν ήδη εκδοθεί σύμφωνα με τον Νόμο 4387/2016.

Παράλληλα αναστέλλεται η ενεργοποίηση  του ηλικιακού ορίου των 55 ετών για τις συντάξεις χηρείας οι οποίες θα αυξηθούν αναδρομικά κατά 40%. Ειδικότερα καταβάλλεται η σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.

Επίσης στις νέες αλλαγές ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος του συνταξιούχου ή ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο τριών  ετών και όχι πέντε  από την τέλεση του γάμου, εκτός αν:

α) ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας ή ανθρωποκτονία,

β) κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέκνο,

γ) η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο,

δ) συντρέχει η περίπτωση ανασυστάσεως προϋπάρξαντος γάμου, αρκεί οι τελεσθέντες γάμοι, δηλαδή ο αρχικός και ο εξ ανασυστάσεως, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, να έχουν διαρκέσει τουλάχιστον τρία χρόνια συνολικά, και ο εξ ανασυστάσεως να διήρκησε τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά, με την προϋπόθεση ότι είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους και όχι το 18ο που ήταν σήμερα.

Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, καταβάλλεται το 50% της σύνταξης και δεν μπορεί να υπολείπεται του  συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης.

Αλλαγές σε ΒΑΕ

Ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά περιλαμβάνει το νομοσχέδιο.

Η διάταξη επιμηκύνει από 13 σε 17 χρόνια το χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τα 1.000

εκ των 3.600 απαιτούμενων ενσήμων ΒΑΕ από συνολικό χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών, για

ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992, προκειμένου να δικαιούνται σύνταξης.

Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα συγκέντρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων σε ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέχρι και την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.

Αναλυτικότερα:

-Οι ασφαλισμένοι άνδρες μέχρι 31.12.1992 στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει χρόνο

ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών, από τον οποίο τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα,

δικαιούνται σύνταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. ΙΑ. 4 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.

4093/2012 (Α’ 222), με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους μέχρι την 31.12.2012 και του 62ου έτους

από 1.1.2013 και εφεξής.

– Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων γυναικών μέχρι 31.12.1992, σύμφωνα με την προηγούμενη

περίπτωση και την παρ. 16 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), διαμορφώνεται ως εξής: α) στο 55ο έτος της

ηλικίας για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο του προηγούμενου εδαφίου το 2010, β) στο 56ο έτος για όσες

συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο το 2011, γ) στο 57ο έτος για όσες συμπληρώνουν τον συντάξιμο χρόνο το 2012

και δ) στο 62ο έτος από 1.1.2013 και εφεξής.

Από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Κώδικα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ) απαιτείται η πραγματοποίηση 1000 τουλάχιστον ημερών εργασίας στα επαγγέλματα αυτά τα τελευταία 17 χρόνια μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση οριζόμενου ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις προηγούμενες περιπτώσεις ή μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης».

Έτσι καταργείται η διάταξη που ανέφερε ότι: «Μέχρι σήμερα οι ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 στο

Ι.Κ.Α., οι οποίοι πραγματοποιούν χρόνο ασφάλισης 4.500 ημερών ή 15 ετών από τον οποίο

τουλάχιστον τα 4/5 σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιούνται σύνταξης, με τη συμπλήρωση

του 60ού έτους της ηλικίας οι άνδρες και του 55ού έτους οι γυναίκες, εφόσον 1.000 τουλάχιστον

ημέρες εργασίας στα επαγγέλματα αυτά έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν το

ανωτέρω όριο ηλικίας.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 1.1.2003 και εφεξής».