Εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος η χρηματοδότηση του Έργου: «Ανάπλαση –Αξιοποίηση Περιοχής camping Έλους Aγυιάς» με το ποσόν των 3.145.000 ευρώ.

Θα ακολουθήσει αμέσως η δημοπράτηση προκειμένου να παραδοθεί στον Πατραϊκό Λαό ο χώρος αναβαθμισμένος με πεζοδρόμους, ποδηλατικές διαδρομές, πεζογέφυρες εντός του Έλους κ.λ.π.

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί για μια ακόμα φορά τις Τεχνικές Υπηρεσίες για τις επιτυχίες στις εντάξεις δεκάδων έργων σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων.