Αναβάλλεται η εκδήλωση των εργαζομένων στο Δήμο Αγρινίου λόγω πένθους, που αρχικά είχε οριστεί για την Τρίτη και περιελάμβανε τη κοπή της πίτας. Ο αιφνίδιος θάνατος του Δημήτρη Σταμάτη οδήγησε στη συγκεκριμένη απόφαση.