Το υδροηλεκτρικό φράγμα Κρεμαστών κατασκευάστηκε το 1966 και δημιούργησε την μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στην Ελλάδα.

Με την κατασκευή του έργου έπρεπε η Δ.Ε.Η. να φροντίσει για την διαμονή του προσωπικού. Κατασκευάστηκαν σπίτια πέτρινα, λιθόκτιστα, μοντέρνα για την εποχή, που λειτουργούσαν μέχρι το 1998 με εκκλησία, ιατρείο, λέσχη εργαζόμενων, σινεμά κλπ.

Για 15 χρόνια ο αριθμός των ατόμων ήταν σταθερός. Σταδιακά όμως μειωνόταν.

Η απόφαση της ενοποίησης των σταθμών Κρεμαστών Καστρακίου -που έμεινε και η διεύθυνση -και Στράτου οδήγησε στην μείωση των εργαζόμενων κοντά στο 2005 ώστε να μείνουν περίπου 15 άτομα.

Η Δ.Ε.Η., με συνεργεία που πηγαινοερχόταν κάλυπτε τις ανάγκες του σταθμού.

Στον οικισμό πια δεν έχει λόγο να μένει κάνεις αφού κι αυτοί που έρχονται για τις διάφορες εργασίες μένουν στο Αγρίνιο.

Ο οικισμός είναι περιουσιακό στοιχείο της Δ.Ε.Η.