Τον υπολογισμό της κύριας και της ανταποδοτικής σύνταξης, για συνταξιούχους του Δημοσίου και για συντάξεις θανάτου από τον ίδιο Φορέα, σύμφωνα με το νέο νόμο για το Ασφαλιστικό (ν.4387/2016), περιγράφει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

Στην ΚΥΑ, φαίνονται με παραδείγματα, πόσο περιορισμένη είναι πια η ανταποδοτική σύνταξη, δηλαδή το μέρος εκείνο των συντάξιμων αποδοχών, που προκύπτει από τις εισφορές που έχει καταβάλλει ο ασφαλισμένος στη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Αιτία είναι τα νέα, μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης, σε σχέση με τα παλαιότερα, που θεσπίστηκαν από το Ασφαλιστικό «Κατρούγκαλου».

Φαίνεται επίσης, ότι η ανταποδοτική σύνταξη, δεν μπορεί να υπολογιστεί για όσους έχουν υποβάλλει αιτήσεις συνταξιοδότησης από 13.5.2016 και μετά, αφού δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η «ετήσια μεταβολή μισθών». Γι’ αυτό, επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν «νέες οδηγίες», όταν υπάρξει επίσημα η συγκεκριμένη παράμετρος.

Ειδική αναφορά γίνεται για τη διαδικασία που διέπει τις περιπτώσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών ασφάλισης. Υπογραμμίζεται ότι τα πλασματικά έτη, συνυπολογίζονται στο ανταποδοτικό σκέλος της σύνταξης, μόνο εάν η αίτηση εξαγοράς έχει γίνει από το 2002 και μετά, όχι νωρίτερα. Επίσης, για αιτήσεις αναγνώρισης πλασματικών ετών που θα υποβληθούν από 1.1.17 και μετά ισχύουν τα αυξημένα ποσοστά ασφάλισης για εργαζόμενους και εργοδότες, όπως αυτά θεσπίστηκαν.

Άρα για φέτος ισχύει εξαγορά πλασματικών ετών με ποσοστό ασφάλισης 6,67% για τις εισφορές εργαζομένου, συν 3,33% για τις εισφορές εργοδότη. Αποσαφηνίζεται επίσης ποιο ποσό συνεχίζει να καταβάλλεται ως «προσωπική διαφορά» για συντάξεις που θα αφορούν το χρονικό διάστημα από 13.5.2016 έως 31.12.2016 και για το 2017 και για το 2018. Όπως επισημαίνεται στην πρώτη περίπτωση εάν υπάρχει διαφορά με το νέο τρόπο υπολογισμού άνω του 20%, σε σχέση με τον παλιό, το ήμισυ αυτής συνεχίζει να καταβάλλεται ως «προσωπική διαφορά».

Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα υποβληθούν το 2017, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 1/3 και για το 2018 στο ¼. Με βάση και το παράδειγμα που υπάρχει στη συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική Απόφαση, γίνεται σαφές ότι ακόμα και με τη χρήση της προσωπικής διαφοράς οι συντάξεις που θα προκύψουν για αιτήσεις που θα υποβληθούν στα έτη 2016 (από 13.5 και μετά), 2017 και 2018, θα έχουν μειώσεις.

enikonomia.gr