«Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των κοινωνιών μας, για το τι αντιπροσωπεύει η Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου για τους πολίτες και ποια είναι η προστιθέμενη αξία της, έχει μεγάλη σπουδαιότητα για τις Περιφέρειες και τις Πόλεις μας, ιδίως αυτή την περίοδο που η προσφυγική και η οικονομική κρίση δοκιμάζει τα θεμέλια της ΕΕ, παράλληλα με τα αλλεπάλληλα τρομοκρατικά χτυπήματα και την άνοδο της ριζοσπαστικοποίησης».

Αυτό επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Πρόεδρος της Διαπεριφερειακής Ομάδας «Αδριατική – Ιόνιο» της Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολος Κατσιφάρας, κατά την εναρκτήρια ομιλία του στη 12η Συνεδρίαση της Ομάδας, στις Βρυξέλλες.

«Η μακροπεριφέρεια της Αδριατικής-Ιονίου, ως αναπόσπαστο κομμάτι της λεκάνης της Μεσογείου, βρίσκεται στο επίκεντρο της σοβαρής αυτής κρίσης. Και παρ’ ότι, εμείς, οι Τοπικές και Περιφερειακές αρχές, παίζουμε έναν de facto κρίσιμο ρόλο στην κρίση αυτή, ο ρόλος μας αυτός δεν είναι επαρκώς αναγνωρισμένος θεσμικά και είμαστε χωρίς επαρκή χρηματοδότηση και στήριξη. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εστίαση στην κυκλική μετανάστευση, καθώς αποτελεί μια άλλη πτυχή του προβλήματος, αφού οι υφιστάμενες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες έχουν διαμορφώσει ένα εργατικό δυναμικό που αναζητά περιορισμένου χρόνου εργασία από χώρα σε χώρα» πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσιφάρας.

Επιπλέον, ο Περιφερειάρχης σημείωσε πως η ΕΕ, η οποία βρίσκεται σε υπαρξιακή αναζήτηση, είναι μία Ένωση που μετά από 60 χρόνια ζωής και αλλεπάλληλους κύκλους εμβάθυνσης και διεύρυνσης, είδε για πρώτη φορά τα μέλη της να μειώνονται αντί να αυξάνονται.